Zaujímavosti Žitného Ostrova

Žitný Ostrov – Podunajsko

Podunajsko leží v juhovýchodnej časti Slovenska. Patria sem okresy Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, čiastočne Galanta a Senec. Južnú hranicu tvorí pozdĺž Dunaja južná hranica s Maďarskom, severnú hranicu ľavostranné rameno Dunaja – Malý Dunaj, severná hranica okresu Komárno a Parížsky kanál. Najväčšiu časť Podunajska tvorí Žitný ostrov a celý región je súčasťou Podunajskej nížiny.

Cestovný ruch je zameraný najmä na vodné športy sústredené pri Dunaji a jeho ramenách. Ramená Dunaja sú lemované lužnými lesmi s osobitou faunou a flórou, ktorá podnietila vznik Chránenej krajinnej oblasti – Dunajské Luhy. Zaujímavou atrakciou sú aj vodné mlyny zachované na Malom Dunaji. Územie je bohaté na termálne pramene vďaka ktorým vyrástli termálne kúpaliská s medzinárodnou klientelou. Rekreačnú činnosť dopĺňajú športy sústredené na dunajskej hrádze ako bicyklovanie, korčuľovanie, beh. Územie je vďaka bohatej histórii posiate aj kultúrnymi a historickými pamiatkami od čias rímskej ríše až po súčasnosť. Vhodné terénne podmienky a dobrá socio-ekonomická poloha je podpísaná aj pod netradičné druhy aktivít ako golf, automobilové a závodné dráhy.