Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo bolo vybudované pôvodne ako vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros v roku 1977, po mnohých kauzách a prestavbách vyrástlo do súčasnej podoby. Po realizácii náhradného riešenia, s menšou zdržou a prehradením Dunaja pri Čuňove na slovenskom území, v roku 1992 bolo dielo uvedené do prevádzky. Prvotnými cieľmi výstavby vodného diela boli zlepšenie plavebných podmienok, protipovodňová ochrana a výroba elektrickej energie, pritom sa však dôležitosť kládla aj rekreačnému a turistickému využitiu.

Účelom Vodného diela je najmä ochrana pred povodňami, ktoré na priľahlom území Dunaja spôsobili viackrát katastrofické záplavy. Ďalej vodné dielo zabezpečuje plynulú celoročnú plavbu, poskytuje elektrickú energiu v množstve cca 8% ročnej spotreby Slovenskej republiky, stabilizuje koryto Dunaja a vytvorilo podmienky pre ochranu vnútrozemskej delty Dunaja i možnosti pre rekreačný rozvoj celého priľahlého územia.Okrem toho však poskytuje možností na oddych, relaxáciu či nové zážitky. Okrem pešej turistiky, korčuľovania a bicyklovania na priľahlých hrádzach ponúka aj široké možnosti rybolovu.
Prírodné krásy Dunaja a priľahlých miest môžu záujemcovia spoznávať aj počas výhliadkových plavieb osobnou loďou, ktoré majú pripravené 2 programy okružných plavieb a 4 výhliadkové plavby do Čúňova, Štúrova, Ostrihomu a do Budapešti. Plavba trvá 1 – 5 hodín, podľa dĺžky trasy.

Areál vodných športov Čúňovo – Areál vodných športov Čunovo svojím vybavením spĺňa kritériá športových štadiónov najvyššej kvality, takže tu možno organizovať preteky na európskej a svetovej úrovni. Areál poskytuje tréningové možnosti nielen pre výkonnostných vodných slalomárov a raftérov, ale aj pre amatérskych športovcov. Záujemcovia, ktorí si tento adrenalínový šport chcú vyskúšať na vlastnej koži, sa môžu vopred objednať a absolvovať trasu so skúseným inštruktorom.
Okrem vodných športov ponúka tento areál aj možnosť vyskúšať si rôzne adrenalínové aktivity ako napr. hydrospeed, vodné skútre či paintball. 1 km od areálu sa nachádza tzv. off-road dráha, na ktorej si návštevníci môžu vyskúšať jazdu na buginách či štvorkoľkách. Priamo z areálu je možné začať splavovať staré koryto Dunaja – Bodické ramená. Záujemcovia, ktorí si tieto adrenalínové športy chcú vyskúšať na vlastnej koži, sa môžu vopred objednať a absolvovať ich so skúseným inštruktorom.