Vodní dílo Gabčíkovo

Vodní dílo Gabčíkovo bylo původně postaveno jako vodní dílo Gabčíkovo – Nagymaros v roce 1977, po mnoha sporech a rekonstrukcích se rozrostlo do dnešní podoby. Po realizaci náhradního řešení s menším zpožděním a přehrazení Dunaje u Čuňova na slovenském území bylo dílo uvedeno do provozu v roce 1992. Hlavními cíli výstavby vodní elektrárny bylo zlepšení plavebních podmínek, ochrana před povodněmi a výroba elektrické energie, ale důležité bylo i rekreační a turistické využití.

Účelem vodního díla je především ochrana před povodněmi, které již několikrát způsobily katastrofální záplavy v přilehlé oblasti Dunaje. Kromě toho vodní elektrárna zajišťuje plynulou celoroční plavbu, dodává elektrickou energii ve výši přibližně 8 % roční spotřeby Slovenské republiky, stabilizuje koryto Dunaje a vytvořila podmínky pro ochranu vnitrozemské delty Dunaje a možnosti rekreačního rozvoje celé přilehlé oblasti. Kromě pěší turistiky, bruslení a cyklistiky na přilehlých hrázích nabízí také široké možnosti rybolovu.
Přírodní krásy Dunaje a přilehlých měst si můžete prohlédnout také během vyhlídkových plaveb osobní lodí, pro které jsme připravili 2 programy vyhlídkových plaveb a 4 vyhlídkové plavby do Čuňova, Štúrova, Ostřihomi a Budapešti. Plavba trvá 1 až 5 hodin v závislosti na délce trasy.

Areál vodních sportů Čunovo – Areál vodních sportů Čunovo svým vybavením splňuje kritéria sportovních stadionů nejvyšší kvality, takže je zde možné pořádat závody na evropské i světové úrovni. Středisko poskytuje možnosti tréninku nejen pro výkonnostní vodní slalomáře a raftaře, ale i pro amatérské sportovce. Kdo si chce tento adrenalinový sport vyzkoušet na vlastní kůži, může se předem objednat a absolvovat trasu se zkušeným instruktorem.
Kromě vodních sportů nabízí tato oblast také možnost vyzkoušet různé adrenalinové aktivity, jako např.. hydrospeed, vodní skútry nebo paintball. 1 km od areálu se nachází tzv. terénní dráha, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet jízdu na buginách nebo čtyřkolkách. Přímo z areálu je možné se vydat po starém korytu Dunaje – Bodické rameni. Zájemci, kteří si chtějí tyto adrenalinové sporty vyzkoušet na vlastní kůži, se mohou předem objednat a absolvovat je se zkušeným instruktorem.