Mrtvé rameno Chichov

Jednou z nejkrásnějších chráněných přírodních oblastí Žitného ostrova je mrtvé rameno Dunaje u Číčova. Toto jezero asymetrického tvaru vzniklo v roce 1899, kdy se protrhla hráz Dunaje. Její rozloha spolu s ochranným pásmem činí 135 ha, z čehož voda zabírá 76,5 ha. Průměrná hloubka vody je 7,5 m.

Tato oblast, která je od roku 1964 chráněnou přírodní rezervací, byla pojmenována Lion podle francouzského vojáka, který se na jejím pobřeží usadil na konci první světové války. války. Z přírodovědného hlediska je významná flóra a fauna této oblasti, která je domovem řady dnes již vzácných chráněných druhů. Jezero je obklopeno hustým inundačním lesem. Rákosí na břehu jezera je ideálním prostředím pro ptáky.

Žije zde 107 druhů ptáků, převážně vodních: volavky, lysky, luční konipasi a další. Z druhů ryb je třeba zmínit dunajského divokého kapra, kapra obecného a sumce. Návštěva rezervace je možná pouze pěšky a pouze po vyznačených stezkách. Rezervací prochází 6 km dlouhá naučná stezka s 12 informačními zastávkami. Na jižní straně rezervace, podél Dunaje, vede cyklostezka. V období snůšky ptačích vajec (od 1. března do 15. července) je návštěva chráněné přírodní oblasti zakázána.