Zajímavosti Žitného ostrova

Žitný ostrov – Podunají

Podunajsko leží v jihovýchodní části Slovenska. Zahrnuje okresy Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, částečně Galanta a Senec. Jižní hranici tvoří podél Dunaje jižní hranice s Maďarskem, severní hranici levé rameno Dunaje – Malý Dunaj, severní hranici okres Komárno a Pařížský kanál. Největší částí Podunají je Žitný ostrov a celý region je součástí Podunajské nížiny.

Cestovní ruch je zaměřen především na vodní sporty, které se soustřeďují podél Dunaje a jeho ramen. Ramena Dunaje lemují lužní lesy se zvláštní faunou a flórou, což bylo důvodem k vytvoření Chráněné krajinné oblasti Dunajské luhy. Zajímavou atrakcí jsou také zachované vodní mlýny na Malém Dunaji. Oblast je bohatá na termální prameny, které daly vzniknout termálním lázním s mezinárodní klientelou. Rekreační aktivity doplňují sporty soustředěné na nábřeží Dunaje, jako je cyklistika, bruslení a běh. Díky své bohaté historii je oblast také poseta kulturními a historickými památkami od dob Římské říše až po současnost. Vhodné terénní podmínky a dobrá socioekonomická poloha jsou také příčinou netradičních typů aktivit, jako jsou golfové, automobilové a závodní dráhy.