Štúrovo – Esztergom

Štúrovo je pohraniční město – na jižní straně Dunaje se nachází Ostřihom. Most Maria-Valeria, který spojuje obě města, byl zrekonstruován v roce 2001. Je to nejjižnější a nejteplejší místo Podunajské nížiny.

Území města bylo osídleno již v 6. století. století. Zo 14. století se dochovaly dokumenty
o existenci hradu, který byl spolu s kostelem a mostem zničen Turky. V roce 1724 získalo město od uherského krále statut výstavního města. Největší z trhů – na Šimona a Jidáše – se zachoval dodnes a je největší událostí celé oblasti. V 20. století bylo Štúrovo průmyslovým městem, dnes je považováno za lázeňské město.

Na kopci, který je viditelný z širokého okolí této rovinaté oblasti, se tyčí ostřihomská bazilika, vysoká 71,6 m, dlouhá 118 m a široká 40 m. Je to třetí největší kostel v Evropě. Stavbu baziliky zahájil slovenský arcibiskup Alexander Rudnay v roce 1822 a dokončena byla v roce 1869. Veřejnost může obdivovat arcibiskupskou klenotnici, kryptu ostřihomských arcibiskupů a krásný výhled na Dunaj a okolní krajinu.