Štúrovo – Ostrihom

Štúrovo je hraničné mesto – na južnej strane Dunaja sa nachádza Ostrihom. Most Mária – Valéria, ktorý spája tieto dve mestá, bol zrekonštruovaný v roku 2001. Je najjužnejším a najteplejším bodom Podunajskej nížine.

Územie mesta bolo osídlené už v 6. storočí. Zo 14. storočia sa zachovali písomnosti
o existencii hradu, ktorý zničili turci spolu s kostolom a mostom. Mesto v roku 1724 získalo štatút jarmočného mesta od uhorského kráľa. Najväčší z jarmokov – na Šimona a Júdu – je zachovaný do dnešného dňa a je najväčšou udalosťou celého okolia. V 20. storočí bolo Štúrovo priemyselné mesto, dnes sa považuje za kúpeľné mesto.

Na návrší, ktoré je viditeľné zo širokého okolia tejto rovinatej oblasti, sa týči 71,6 m vysoká, 118m dlhá a 40m široká Ostrihomská bazilika. Ide o tretí najväčší kostol v Európe. Bazilika sa začala stavať na podnet slovenského arcibiskupa Alexandra Rudnaya v roku 1822 a bola dokončená v roku 1869. Verejnosť môže obdivovať arcibiskupskú klenotnicu, kryptu ostrihomských arcibiskupov a prekrásny výhľad na Dunaj a okolitú krajinu.