Číčovské mŕtve rameno

Jednou z najkrajších chránených prírodných oblastí Žitného ostrova je mŕtve rameno Dunaja pri Číčove. Toto jazero nesúmerného tvaru vzniklo v roku 1899, keď Dunaj pretrhol hrádzu. Jeho rozloha je spolu s ochranným územím 135 ha, z toho voda zaberá 76,5 ha. Priemerná hĺbka vody je 7,5 m.

Toto územie, ktoré je od roku 1964 chránenou prírodnou rezerváciou, dostalo názov Lion podľa francúzskeho vojaka, ktorý sa usadil na jeho brehu na konci I. sv. vojny. Z prírodovedného hľadiska je významná rastlinná a živočíšna ríša tohto územia, pretože tu žije viacero dnes už zriedkavých chránených druhov. Jazero obklopuje hustý inundačný les. Trstina na brehu jazera poskytuje ideálne životné prostredie pre vtáky.

Žije tu 107 druhov vtákov, prevažne vodné druhy: volavky, lysky, lúčne jastraby a iné. Z druhov rýb musíme spomenúť dunajského divého kapra, blatniaka tmavého, sumčeka. Návšteva rezervácie je možná len pešo a výhradne po vyznačených chodníkoch. Cez rezerváciu vedie náučný chodník v dĺžke 6 kilometrov s 12 informačnými zastávkami. Na južnej strane rezervácie, pozdĺž Dunaja, vedie cyklistická dráha. V období kladenia vajec vtákov (od 1. marca do 15. júla) je návšteva chránenej prírodnej oblasti zakázana.