Číčovské mŕtve rameno

Jednou z najkrajších chránených prírodných oblastí Žitného ostrova je mŕtve rameno Dunaja pri Číčove. Toto jazero nesúmerného tvaru vzniklo v roku 1899, keď Dunaj pretrhol hrádzu. Jeho rozloha je spolu s ochranným územím 135 ha, z toho voda zaberá 76,5 ha. Priemerná hĺbka vody je 7,5 m.   • Toto územie, ktoré je od roku 1964 chránenou prírodnou rezerváciou, dostalo názov Lion podľa francúzskeho vojaka, ktorý sa usadil na jeho brehu na konci I. sv. vojny. Z prírodovedného hľadiska je významná rastlinná a živočíšna ríša tohto územia, pretože tu žije viacero dnes už zriedkavých chránených druhov. Jazero obklopuje hustý inundačný les. Trstina na brehu jazera poskytuje ideálne životné prostredie pre vtáky. 
  • Žije tu 107 druhov vtákov, prevažne vodné druhy: volavky, lysky, lúčne jastraby a iné. 
    Z druhov rýb musíme spomenúť dunajského divého kapra, blatniaka tmavého, sumčeka. Návšteva rezervácie je možná len pešo a výhradne po vyznačených chodníkoch. Cez rezerváciu vedie náučný chodník v dĺžke 6 kilometrov s 12 informačnými zastávkami. Na južnej strane rezervácie, pozdĺž Dunaja, vedie cyklistická dráha. V období kladenia vajec vtákov (od 1. marca do 15. júla) je návšteva chránenej prírodnej oblasti zakázana.