Penzión Margaréta

Mesto Komárno

Komárno vzniklo v rannom stredoveku a patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Centrom Podunajska je KOMÁRNO, ktoré leží na sútoku Váhu a Dunaja. Ide o jedno z najstarších miest na Slovensku.

Vrchol stredovekého rozkvetu mesto prežívalo 
v 15. storočí, keď sa v Komárne s obľubou zdržiavali uhorskí panovníci a členovia dvora. Má bohatú históriu, kultúrne tradície a významné kultúrne pamiatky. Rozvoj mesta v dávnej minulosti predurčila jeho významná poloha a strategická úloha strážneho hradu. Privilégium slobodného kráľovského mesta mu udelila Mária Terézia v roku 1745. V tejto dobe bolo Komárno piatym najväčším mestom Uhorska s približne desaťtisíc obyvateľmi, s vyspelým obchodom (hlavne s obilím a drevom) i remeslami. Zlomom vo vývine mesta bol rok 1763, kedy ho postihlo ničivé zemetrasenie. 

Popri zemetraseniach boli častou a ničivou silou požiare a povodne.  Zo svetských pamiatok je najznámejší Pevnostný systém z 18. storočia, ktorý je súborom vojenských stavieb, ktoré sa stavali od polovice 16. storočia až po koniec 19. storočia. Je to najväčšie bastiónové opevnenie 
v strednej Európe. Medzi prvé pevnosti tohto typu patrí tzv. Stará pevnosť, ktorú v 17. storočí rozšírili o Novú pevnosť. Na začiatku 19. storočia bol postavený vonkajší obranný prstenec pozostávajúci z dvoch pevnostných línií v dĺžke 6 km. V bastióne je stála expozícia Podunajského múzea – Rímske lapidárium.