Penzión Margaréta

Bratislavský hrad

Na skalnom výbežku Malých Karpát, 85 metrov nad hladinou Dunaja nad riekou Dunaj sa týči majestátny hrad, ktorý výrazne dotvára panorámu hlavného mesta Slovenska. Dominanta hlavného mesta, Bratislavský hrad, sa týči na kopci 
nad starým mestom. 

Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 907 a nachádza sa v Salzburských análoch v súvislosti s bitkou Bavorov a Maďarov. Hradné návršie bolo osídlené už v neskorej dobe kamennej a prvými známymi obyvateľmi boli Kelti, ktorí tu založili opevnené sídlo zvané „Oppidum“. Hradný vrch bol významným miestom najmä preto, že sa nachádzal na križovatke významných obchodných ciest, z jednej strany bol chránený mohutnou riekou a zo strany druhej hustými lesmi Malých Karpát. Ten, kto na ňom vybudoval pevnosť, ovládal nielen dôležitý prechod cez Dunaj, ale bol aj pánom celého kraja. 

 Architektúru hradu najviac poznačili dostavby a prestavby v období gotiky, renesancie a počas panovania Márie Terézie. Od polovice 16. storočia, kedy sa na 200 rokov stala Bratislava korunovačným mestom Uhorska, bol hrad sídlom panovníka, konali sa tu zasadnutia Uhorského snemu a v korunovačnej veži boli uložené korunovačné klenoty uhorských král'ov. Od zvrchovanosti slúži hrad ako reprezentačné sídlo Národnej rady Slovenskej republiky a  umiestnené sú tu aj expozície Slovenského národného múzea.