Penzión Margaréta

Park Krajobrazowy Dunajské luhy – mŕtvé rameno Čičov

Park Krajobrazowy Dunajskie Łęgi (Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy), z licznie występującym ptactwem wodnym, jest jednym z najmłodszych, zajmujących większą powierzchnię, rezerwatów przyrody na Słowacji.

Park krajobrazowy (CHKO) Dunajské luhy znajduje się w południowej części Wyspy żytniej (Žitný ostrov), przylegającej do starego koryta rzecznego Dunaju. O ochronę cennych naddunajskich lasów łęgowych troszczą się pracownicy parku krajobrazowego, zajmującego powierzchnię 12 285 ha, od 1998 roku. Siedziba administracji parku krajobrazowego znajduje się w mieście Dunajská Streda. 

Park krajobrazowy (CHKO) składa się z pięciu samodzielnych części. Pierwsze dwie znajdują się na terenie stolicy Słowacji - Bratysławy, trzecia część zajmuje sztuczną wyspę, leżącą pomiędzy starym korytem Dunaju i kanałem dopływowym zapory wodnej Gabčíkovo. Czwarta część obejmuje martwą odnogę rzeczną (Číčovské mŕtve rameno), a piąta część wyspę Veľkolélsky ostrov. 

Park krajobrazowy Dunajské luhy stanowi cenny biotop wodnego ptactwa. Regularnie pojawiają się tu rzadkie gatunki ptaków, np. orzeł bielik, czapla nadobna i czapla purpurowa. Z tego względu wpisany został on na listę cennych ptasich terytoriów IBA.